Skoči na vsebino
Datum: 25. 4. 2024 / Ura: 19:00

Mednarodni simpozij o Goriški grofiji in grofu de Baguerju – 2. sklop

Goriški muzej z Občino Brda in Musei Provinciali di Gorizia v okviru projekta DeBAGUER&MUŠIČ - Nove muzejske zbirke na gradu Dobrovo / Nuove collezioni museali al castello di Dobrovo organizira mednarodni simpozij na temo Grof Silverio de Baguer in Goriško-Gradiška grofija na prelomu iz 19. v 20. stoletje.

Grof Silverio de Baguer (1838–1927) je s poroko s Cecilijo de Catterini postal lastnik gradu na Dobrovem ter vil v Gorici in Blankižu. Življenje in predvsem delovanje tega mednarodno poznanega in priznanega diplomata zahteva poglobljeno vedenje in raziskavo. Simpozij bo zato skušal osvetliti osebnost grofa de Baguerja ter gospodarske, kulturne in družbene okoliščine v Goriško-Gradiščanski grofiji, kjer je po poroki leta 1872 živel in deloval. Simpozij smo z namenom, da bi bile vsebine dostopne širši javnosti, tematsko razdelili na dva sklopa, ki se bosta v obliki večernega dogodka odvila v Vili Vipolže. Predavanja bodo simultano prevajana v slovenski oziroma italijanski jezik.

2. sklop: Grof Silverio de Baguer in Goriška brda, Vila Vipolže, 25. 4. 2024 ob 19:00

Alessandra Martina – La raccolta museale del conte Silverio de Baguer (Muzejska zbirka grofa Silveria de Baguerja)

Tanja Gomiršek – Preobrazba gospostev Dobrovo in Blankiž v sodobni gospodarski obrat pod vodstvom grofa Silveria de Baguerja

Uroš Lavrenčič Mugerli in Alenka Kozič – Društvo kolonov in malih posestnikov Fojana

Andrejka Ščukovt – Vrednotenje naselbinske dediščine v Brdih

Vstop prost! Vabljeni!

 

Za več informacij:

T: +386 (0)5 39 59 587

E: tanja.gomirsek@goriskimuzej.si

simpozij Goriški muzej